• INFO

SYNBIOTICS 15
Boosta ditt immunförsvar. Ett svenskt bakterie- & fibertillskott för tarmfloran & immunförsvaret. Bygger på 15 års klinska studier.
- 30 dagsdoser
- 15 miljarder utvalda mjölksyrabakterier
-  3 patenterade bakteriestammar
-  5 gram av 4 olika fibrer
-  Fri frakt inom Sverige


Läs mer här

Så här beställer du

Beställningar görs per E-post till order@goodfoodyou.se

Skriv i mailet vad du vill ha, ex:
Ca 2 kg oxfile, 1 kg biff svensk

Fortsätt sedan med önskat leveransdatum och tid på dygnet (när är det någon på plats som kan ta emot)
Ditt namn
Din adress
Ditt mobiltelefonnummer
Din mailadress
Ditt personnummer

Vi använder uppgifterna enbart för leveranser och fakturering samt i vår kommunikation med dig.
Självklart så varken säljer vi eller lämnar ut dina uppgifter till någon annan part.

Är du redan kund så räcker det med ditt kundnummer alt namn och telefonnummer.

Vi kontaktar dig och bekräftar din order innan du får leverans. Är något oklart så kontaktar vi dig per mail eller telefon beroende på hur snabbt vi behöver svar.

Vi har fler varor än vad som finns på hemsidan. Är du sugen på något speciellt, kolla alltid med oss först.

 

KÖPVILLKOR MM

Reservation för felskrivningar och prisändringar.

Vi på Goodfoodyou önskar dig varmt välkommen att genomföra en beställning på goodfoodyou.se. Vi ingår endast köpavtal med personer över 18 år.
Har du frågor? – Kontakta oss gärna!
Du beställer via mail på
order@goodfoodyou.se

BETALNING
Vi erbjuder tre betalningsalternativ: Swish, Förskottsbetalning samt Faktura till av oss godkänd kund. Fakturor skickas via e-post.

PRIS
Alla priser är i SEK och inklusive moms.

LEVERANS
När du genomfört beställningen kontaktar vi dig via telefon eller e-post angående leveransdatum.
OBS! Avtala tid för besök med Kristian, tfn 0705 82 15 10
Fraktfritt inom Stockholmsområdet. Vi levererar dagtid, kvällstid och helger.
Vi har ingen minimiorder men väljer själva om vi vill leverera eller inte.

UPPGIFTER
Vi behöver följande uppgifter:
Namn, adress, mobiltelefonnummer, e-postadress samt personnummer/organisationsnummer samt önskat leverans/hämtningsdatum.

KONTAKT
Goodfoodyou AB, Ola Hanssonsg. 7, 112 52 Stockholm
Kristian 0705 82 15 10,
kristian@goodfoodyou.se

UPPGE:
Namn
Adress
Mobilnummer
E-mailadress
Personnummer eller
Organisationsnummer
Önskat leveransdatum
(i förekommande fall).

DETTA SPARAR VI: 
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig är:
Goodfoodyou AB, 556829-2394. Ola Hanssonsgatan 7, 112 52 Stockholm.
Personuppgiftbiträde är Fortnox AB & Getanewsletter AB.

Vi samlar in de uppgifter vi behöver för fakturering och för att kunna kontakta dig vid leverans-, pris- och produktfrågorfrågor.
De uppgifterna är namn, adress, telefon, e-mail och personnummer. Dina uppgifter får vi från dig och/eller från folkbokföringsregistret. Vi sparar även Köp- & orderhistorik samt de uppgifter som du ger oss.

Vi behandlar personuppgifter för att:
Kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra tekniska system.
Genomföra tävlingar som vi anordnar.
Kunna efterleva gällande lagar, exempelvis bokföring.
För att förhindra missbruk av våra tjänster.
Marknadsföra våra tjänster och produkter.

Vi sparar uppgifterna så länge som lagar och förordningar kräver.

Dina rättigheter
Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt.
När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.
Tillgång
Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.
Rättelse
Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.
Radering
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:
Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;
Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;
Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;
Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;
Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
Begräsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:
Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas;
Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;
Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.
Invändning mot behandling
Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.
Invändning mot direktmarknadsföring
Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
Dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke.

Vi skickar faktura per e-mail. Vi delar inte, och säljer inte, dina uppgifter till någon annan aktör om vi inte är tvugna enligt lag eller domstolsbeslut.


NYHETSBREVET: Du kan
PRENUMERERA här, Det finns en länk längst ner i brevet om du vill avprenumerera.